Ingatlan kereső

Azonosító


Ár ( millió Ft | ezer Ft)

-

Hirdetés típusa

Ingatlan fajtája

Megye

Település

Kerület

Ingatlan típusa

Épület anyaga

Szobák száma

-

Félszobák száma

-

Hasznos alapterület

-

Telek alapterület

-

Leírás


Csak fényképes hirdetés


Keresés
Megosztás:
Facebook Twitter MySpace Startlap

Energetikai tanúsítvány

Az energiatakarékosság egyik formája az épületek energiahatékonyságának növelése. Az épületekhez köthető energiafogyasztás az Európai Unió országaiban átlagban 45-50%-ra tehető. Magyarországon a 2005-ös KSH adatok szerint az összes energiafogyasztás mintegy 37%-a köthető a lakó és kommunális ingatlanok fűtéséhez és a használati melegvíz termeléséhez.

Az Európai Unió ezen energia megtakarítási potenciál kiaknázására alkotta meg azt az  irányelvét (2002/91/EK), amely előírja tagjai számára, hogy léptessenek hatályba olyan intézkedéseket, amelyek a lakókat tájékoztatják épületük energetikai teljesítményéről. Ennek hazai adaptációjaként került elfogadásra az épületek energetikai jellemzőinek tanúsításáról szóló 176/2008. (VI. 30.) Kormányrendelet, mely 2009. január 1-jén lépett hatályba. A meglévő épületek (önálló rendeltetési egységek, lakások) energetikai tanúsítása a hatálybalépéstől 2011. december 31-ig még önkéntes volt, 2012. január 1-től viszont már kötelező. Cégünk, az AnDeZ Ingatlaniroda ennek gördülékeny elkészíttetéséhez kínálja fel segítségét valamennyi ügyfele számára.

Mi is az az energetikai tanúsítvány?

Az energetikai tanúsítvány olyan okirat, amely az épületnek, illetve önálló rendeltetési egységnek, lakásnak a külön jogszabály {7/2006. (V. 24) TNM rendelet} szerinti számítási módszerrel meghatározott energetikai teljesítőképességét (hőtechnikai tulajdonságait) tartalmazza.

Leegyszerűsítve: az uniós előírással harmonizáló hazai szabályozás célja az energiafogyasztás csökkentése. A tanúsítvány a gazdaságosabb energiafelhasználás ösztönzésének egyik lehetséges eszköze, hiszen biztosítja annak kiderítését, illetve feltérképezését, hogy a jelenlegi ingatlanunk milyen állapotban van hőtechnikai szempontokból és az ingatlanokat az ennek megfelelő energetikai kategóriába sorolja. Ez egyrészt információt ad nekünk arról, hogy az esetleges felújítást/korszerűsítést hol célszerű elkezdeni, másrészt pedig - ahogy azt korábban is írtuk - 2012. januárjától a jogszabályban meghatározott esetekben kötelező is.

További információra lenne szüksége? Vegye fel velünk a kapcsolatot!

Az energetikai tanúsítvány kategóriái

A tanúsítvány 10 különböző energiakategóriát különböztet meg, ezen belül a legjobb az "A+", a legrosszabb minősítés az "I" jelű. Az energetikai tanúsítvány egyben üzemeltetési, illetve korszerűsítési tanácsokat is megfogalmaz az ingatlantulajdonosok számára.

 
A+ < 55 Fokozottan energiatakarékos
A 56-75 Energiatakarékos
B 76-95 Követelménynél jobb
C 96-100 Követelménynek megfelelő
D 101-120 Követelményt megközelítő
E 121-150 Átlagosnál jobb
F 151-190 Átlagos
G 191-250 Átlagost megközelítő
H 251-340 Gyenge
I 341 < Rossz

Milyen esetekben kell az energetikai tanúsítvány elkészíttetéséről gondoskodni és kinek a feladata ezt beszerezni?

A rendelet szerint energetikai tanúsítvánnyal kell tanúsítani a rendelet hatálya alá tartozó minden 50 m², vagy ezt meghaladó nem védett lakó-, üzlet- és irodafunkciójú épületet, illetve önálló rendeltetési egységet, lakást. A tanúsítványt be kell mutatni a rendelet hatálya alá tartozó épület, vagy önálló rendeltetési egységének, lakásának ellenérték fejében történő tulajdon-átruházása, vagy az egy évet meghaladó időtartamra történő bérbeadása esetén. A tanúsítvány elkészíttetéséről a tulajdonosnak kell gondoskodnia és azt a szerződéskötésig a vevőnek át kell adnia, illetve azt a bérlőnek be kell mutatnia.

Az energetikai tanúsítványt az épület egészére kell kiállítani, de ugyanígy kiállítható annak egy önálló rendeltetési egységére, egy lakására is.

Az energetikai tanúsítvány az épület egészére akkor állítható ki, ha az épületben levő önálló rendeltetési egységek (lakások) fűtése, szellőzése, és a használati melegvíz szolgáltatása azonos rendszerű vagy az egy rendszert alkot. Kiállítható az épület egészére a tanúsítvány akkor is, ha az épület valamennyi eltérő önálló rendeltetési egységéről (lakásáról) a tanúsítvány rendelkezésre áll. Fontos tudni, hogy az azonos energetikai tulajdonságú önálló rendeltetési egységek (lakás) tanúsításánál az egy önálló rendeltetési egységre (lakás) készített tanúsítvány alapján a további hasonló rendeltetési egység (lakás) tanúsítványa kiállítható.

Az energetikai tanúsítvány 10 évig érvényes. Ha a tanúsítvány érvényességi ideje alatt az épületre, vagy annak önálló rendeltetési egységére (lakás, üzlet, iroda stb.) vonatkozó követelményértékek megváltoznak, akkor az épület egészének, vagy annak önálló rendeltetési egységére vonatkozó energetikai minőségi osztályba sorolását ismételten el kell végezni.

Nem terjed ki a rendelet hatálya, vagyis nincsen tanúsítási kötelezettség az alábbi építmények vonatkozásában:

- az 50 m²-nél kisebb hasznos alapterületű épületre;
- az évente 4 hónapnál rövidebb használatra szánt épületre;
- a legfeljebb 2 évi használatra tervezett épületre;
- a hitéleti rendeltetésű épületre;
- a jogszabállyal védetté nyilvánított épületre, valamint a jogszabállyal védetté nyilvánított (műemlékileg védett, helyi építészeti értékvédelemben részesült) területen lévő épületre;
- a mezőgazdasági rendeltetésű épületre;
- azokra az épületekre, amelyek esetében a technológiából származó belső hőnyereség a rendeltetésszerű használat időtartama alatt nagyobb, mint 20 W/m3, vagy a fűtési idényben több mint hússzoros légcsere szükséges, illetve alakul ki;
- a műhely rendeltetésű épületre;
- a levegővel felfújt, vagy feszített - huzamos emberi tartózkodás célját szolgáló - sátorszerkezetekre.

Ki jogosult a tanúsítvány elkészítésére?

A tanúsítás speciális vizsgálatot igényel, ezért kiadását olyan felsőfokú végzettséggel rendelkező személyek végezhetik, akik szerepelnek a Magyar Mérnöki Kamara és Magyar Építész Kamara névjegyzékében

Mennyibe kerül az energetikai tanúsítvány elkészíttetése?

A tanúsítást készítő szakember díjazását a tanúsítás elkészítésére fordított idő alapján kell megállapítani, úgy, hogy a tanúsítás díja megkezdett óránként legfeljebb nettó 5.500 forint. Önálló rendeltetési egységnél (lakásnál) legfeljebb 2 munkaóra számolható el, valamint figyelembe kell venni a költségtérítést és az általános forgalmi adót is (a mindenkori ÁFA törvénynek megfelelően). Ezek az alapján az energetikai tanúsítvány ára a következőképpen alakul:

Az energetikai tanúsítvány ára lakás esetén:
70 m²-ig: 15.000 Forint + ÁFA
150 m²-ig: 20.000 Forint + ÁFA
150 m²-től: 25.000 Forint + ÁFA

Az energetikai tanúsítvány ára családi ház esetén:
100 m²-ig: 20.000 Forint + ÁFA
150 m²-ig: 25.000 Forint + ÁFA
200 m²-ig: 30.000 Forint + ÁFA
300 m²-ig: 35.000 Forint + ÁFA
300 m²-től: egyedi megállapodás

Melyek a szükséges dokumentumok az energetikai tanúsítvány elkészítéséhez?

a) Meglévő épület (családi ház, ikerház, lakás, társasház egészére, adásvételhez, tartós bérlethez, pályázathoz stb.) komplett engedélyezési tervdokumentációja a tanúsítvány elkészíttetéséhez:
- alaprajz
- metszetek
- műszaki leírás
- homlokzati rajzok
- épületgépészeti dokumentáció (ha van)
- az éves fűtés, és energiafogyasztást igazoló elszámoló számlák másolata (vagy 12 havi számlák másolata)
- jegyzőkönyv a felmérésről

b) Új épület esetén a használatbavételi engedélyhez szükséges komplett engedélyezési tervdokumentáció a tanúsítványhoz:
- alaprajz
- metszetek
- műszaki leírás
- homlokzati rajzok
- energetikai igazoló számítás
- épületgépészeti dokumentáció (ha van)
- felelős műszaki vezető nyilatkozata

Mennyi időt vesz igénybe a tanúsítvány elkészíttetése?

A tanúsítvány jellemzően a helyszíni szemlét követően 1-3 munkanap alatt kerül kiállításra.

Az Ügyfélnek az alábbi dokumentációk kerülnek átadásra:

- energetikai tanúsítvány, amely tartalmazza az ingatlan energetikai besorolását,
- számítási dokumentáció,
- javaslatok az ingatlan energetikai korszerűsítésére (amennyiben „C” kategóriánál alacsonyabb az ingatlan besorolása).

Írjon nekünk!

A Kispest központjában található AnDeZ Ingatlaniroda az alábbi űrlapon várja mindazok jelentkezését, akik a jogszabályban előírtak szerint az ingatlan bérbeadásához vagy értékesítéséhez szeretnék az ingatlanuk energetikai tanúsítványát hozzáértő, megbízható szakemberekkel, rövid idő alatt elkészíttetni, továbbá cégünk munkatársai az ingatlannal kapcsolatos egyéb ügyekben is szívesen áll rendelkezésükre.

Név:
E-mail:
Telefonszám:
Üzenet:
Az adatvédelmi nyilatkozatot elolvastam és elfogadom.
Biztonsági kód